Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2022


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za august 2022 (mesační platitelia) splatná 26.9.2022, nakoľko 25. september 2022 pripadá na nedeľu a najbližším pracovným dňom je 26. september 2022September2022-09-261100082022OKPDF
Zaplatenie DPH z podania daňového priznania za august 2022 osobou uplatňujúcou osobitnú úpravu dane iOSS (§68c zákona o DPH) splatnej 30.9.2022September2022-09-301100082022OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2021 splatná 30.9.2022 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote do 30.9.2022September2022-09-301700992021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za september 2022 (mesační platitelia) splatný 30.9.2022September2022-09-301100092022 alebo, 1100002022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za III. štvrťrok 2022 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2022September2022-09-301100002022, 1100432022 aleboOKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za september 2022 (mesační platitelia) splatný 30.9.2022September2022-09-301100092022 alebo, 1100002022OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2022 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2022September2022-09-301100432022 alebo, 1100002022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2022 splatný v septembri 2022September1100082022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v auguste 2022 splatný 30.9.2022, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneSeptember2022-09-308100082022OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za august 2022 splatná v septembri 2022September1700082022OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v septembri 2022 za príjmy vyplatené v auguste 2022September1700082022OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci september 2022 z príjmov vyplatených v auguste 2022September1100082022OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za september 2022 splatný 30.9.2022September2022-09-301100002022, 1100092022 aleboOKPDF
DPH za júl 2022 (mesační platitelia) splatná 25.8.2022August2022-08-251100072022OKPDF
Zaplatenie DPH z podania daňového priznania za júl 2022 osobou uplatňujúcou osobitnú úpravu dane iOSS (§68c zákona o DPH) splatnej 31.8.2022August2022-08-311100072022OKPDF
1 2 3 4 5 >>