Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2022

Novšie: [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2022 (mesační platitelia) splatná 27.12.2022December2022-12-271100112022OKPDF
január 2023December1100442022 alebo, 1100122022 alebo, 1100002022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2022 (mesační platitelia) splatný 2.1.2023, nakoľko 31. december 2022 pripadá na sobotu a najbližším pracovným dňom je 2. január 2023December2023-01-021100122022 alebo, 1100002022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2022 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2023, nakoľko 31. december 2022 pripadá na sobotu a najbližším pracovným dňom je 2. január 2023December2023-01-021100442022 alebo, 1100002022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2022 splatný v decembri 2022December1100112022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2022 splatný 2.1.2023, nakoľko 31. december 2022 pripadá na sobotu a najbližším pracovným dňom je 2. január 2023, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneDecember2023-01-028100112022OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2022 splatná v decembri 2022December1700112022OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.12.2022 za príjmy vyplatené v novembri 2022December1700112022OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.12.2022 z príjmov vyplatených v novembri 2022December1100112022OKPDF
DPH za október 2022 (mesační platitelia) splatná 25.11.2022November2022-11-251100102022OKPDF
Zaplatenie DPH z podania daňového priznania za október 2022 osobou uplatňujúcou osobitnú úpravu dane iOSS (§ 68c zákona o DPH) splatnej 30.11.2022November2022-11-301100102022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2022 (mesační platitelia) splatný 30.11.2022November2022-11-301100112022 alebo, 1100002022OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2022 (mesační platitelia) splatný 30.11.2022November2022-11-301100112022 alebo, 1100002022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2022 splatný v novembri 2022November1100102022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2022 splatný 30.11.2022, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneNovember2022-11-308100102022OKPDF
1 2 3 4 5 >>