Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2023


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 splatná 31.3.2023Marec2023-03-311700992022OKPDF
DPH za február 2023 (mesační platitelia) splatná 27.3.2023, nakoľko 25. marec 2023 pripadá na sobotu a najbližším pracovným dňom je 27. marec 2023Marec2023-03-271100022023OKPDF
Zaplatenie DPH splatnej 31.3.2023 z podania daňového priznania za február 2023 osobou uplatňujúcou osobitnú úpravu dane iOSS (§ 68c zákona o DPH)Marec2023-03-311100022023OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku 2022 podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorá je splatná 31.3.2023Marec2023-03-311700992022OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za marec 2023 (mesační platitelia) splatný 31.3.2023Marec2023-03-311100032023, 1100002023OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2023 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2023Marec2023-03-311100412023, 1100002023OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za marec 2023 (mesační platitelia) splatný 31.3.2023Marec2023-03-311100032023, 1100002023OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2023 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2023Marec2023-03-311100412023, 1100002023OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2023 splatný v marci 2023Marec1100022023OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného vo februári 2023 splatný 31.3.2023, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneMarec2023-03-318100022023OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za február 2023 splatná v marci 2023Marec1700022023OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov splatná 15.3.2023 z príjmov vyplatených vo februári 2023Marec2023-03-151700022023OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.3.2023 z príjmov vyplatených vo februári 2023Marec2023-03-151100022023OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za marec 2023 splatný 31.3.2023Marec2023-03-311100032023, 1100002023OKPDF
DPH za január 2023 (mesační platitelia) splatná 27.2.2023, nakoľko 25. február 2023 pripadá na sobotu a najbližším pracovným dňom je 27. február 2023Február2023-02-271100012023OKPDF
1 2 3 4