Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2023

Novšie: [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2023 (mesační platitelia) splatná 27.12.2023, nakoľko 25. december 2023 pripadá na sviatokDecember2023-12-271100112023OKPDF
január 2024December1100122023 alebo, 1100002023, 1100442023 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2023 (mesační platitelia) splatný 2.1.2024, nakoľko 31. december 2023 pripadá na nedeľu a najbližším pracovným dňom je 2. január 2024December2024-01-021100122023 alebo, 1100002023OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2023 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2024, nakoľko 31. december 2023 pripadá na nedeľu a najbližším pracovným dňom je 2. január 2024December2024-01-021100442023 alebo, 1100002023OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2023 splatný v decembri 2023December1100112023OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2023 splatný 2.1.2024, nakoľko 31. december 2023 pripadá na nedeľu a najbližším pracovným dňom je 2. január 2024, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneDecember2024-01-028100112023OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2023 splatná v decembri 2023December1700112023OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.12.2023 za príjmy vyplatené v novembri 2023December1700112023OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.12.2023 z príjmov vyplatených v novembri 2023December1100112023OKPDF
DPH za október 2023 (mesační platitelia) splatná 27.11.2023, nakoľko 25. november 2023 pripadá na sobotuNovember2023-11-271100102023OKPDF
Zaplatenie DPH z podania daňového priznania za október 2023 osobou uplatňujúcou osobitnú úpravu dane iOSS (§ 68c zákona o DPH) splatnej 30.11.2023November2023-11-301100102023OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2023 (mesační platitelia) splatný 30.11.2023November2023-11-301100112023 alebo, 1100002023OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2023 (mesační platitelia) splatný 30.11.2023November2023-11-301100112023 alebo, 1100002023OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2023 splatný v novembri 2023November1100102023OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2023 splatný 30.11.2023, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneNovember2023-11-308100102023OKPDF
1 2 3 4 5 >>