Cenník Domén

  • .sk doména 20 EUR za rok / 11 EUR so zľavou k hostingu
  • .cz doména 20 EUR za rok / 10 EUR so zľavou k hostingu
  • .eu doména 15 EUR za rok / 9 EUR so zľavou k hostingu
  • .com doména 15 EUR za rok / 9 EUR so zľavou k hostingu
  • ostatné domény cena na požiadnie
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník platí od 1.3.2017.

Informácia: Poskytovateľ sprostredkováva registráciu domény u správcu príslušnej národnej alebo nadnárodnej domény. Registrácia národných alebo nadnárodných domén sa spravuje pravidlami a podmienkami príslušného národného alebo nadnárodného správcu domény, platnými v čase registrácie pre príslušnú doménu. Ceny uvedené za jednotlivé doménu sú iba informačné, konečná cena môže byť upravená podľa aktuálnej ceny stanovenej správcom príslušnej národnej alebo nadnárodnej domény.