Preverzmluvu.sk

preverzmluvu.sk je skúšobná implementácia služby ponúkajúcej online poradenstvo pri podpisovaní alebo svojpomocnom koncipovaní jednoduchých zmlúv, dohôd alebo iných dokumentov.

Ciele projektu

  • zjednodušenie a zrýchlenie prístupu k tomuto typu poradenských služieb
  • zlepšenie kvality a vyváženosti zmlúv pre prijímateľa zmluvy, keďže ten býva v čiastočnej nevýhode oproti navrhovateľovi zmluvy, ktorý prispôsobuje zmluvu predovšetkým svojím potrebám
  • zvýšenie istoty pre neprofesionálnych tvorcoch zmlúv, často používajúcich rôzne vzory zmlúv z internetu s neistou kvalitou a aktuálnosťou, čo môže viesť k nechcenej nekompletnosti, nevyváženosti alebo čiastočnej či dokonca úplnej neplatnosti zmluvy (napr. ak niektoré jej ustanovenia odporujú aktuálnym zákonom, alebo ak zmluva neobsahuje všetky náležitosti vyžadované príslušným zákonom)

Stav projektu

  • projekt je v súčasnosti v testovacej prevádzke, ktorej účelom je predovšetkým zistenie existencie záujmu o podobný typ služby
  • služba momentálne neposkytuje žiadne platené služby a samotné preverovanie funguje čisto na báze dobrovoľnosti