Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2014

Novšie: [rok 2015] [rok 2016] [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2014 (mesační platitelia) splatná 29.12.2014December2014-12-291100112014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2014 (mesační platitelia) splatný 31.12.2014December2014-12-311100122014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2014 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2014December2014-12-311100442014OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2014 (mesační platitelia) splatný 31.12.2014December2014-12-311100122014OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2014 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2014December2014-12-311100442014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2014 splatný v decembri 2014December1100112014OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2014 splatná v decembri 2014December1700112014OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v decembri 2014 za príjmy vyplatené v novembri 2014December8100112014OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci december 2014 z príjmov vyplatených v novembri 2014December1100112014OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2014 splatný 31.12.2014December2014-12-311100122014OKPDF
DPH za október 2014 (mesační platitelia) splatná 25.11.2014November2014-11-251100102014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2014 (mesační platitelia) splatný 1.12.2014November2014-12-011100112014OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2014 (mesační platitelia) splatný 1.12.2014November2014-12-011100112014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2014 splatný v novembri 2014November1100102014OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za október 2014 splatná v novembri 2014November1700102014OKPDF
1 2 3 4 5 >>