Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2014

Novšie: [rok 2015] [rok 2016] [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z príjmov za III. štvrťrok 2014 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2014September2014-09-301100432014OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za september 2014 (mesační platitelia) splatný 30.9.2014September2014-09-301100092014OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2014 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2014September2014-09-301100432014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2014 splatný v septembri 2014September1100082014OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za august 2014 splatná v septembri 2014September1700082014OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v septembri 2014 za príjmy vyplatené v auguste 2014September8100082014OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci september 2014 z príjmov vyplatených v auguste 2014September1100082014OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za september 2014 splatný 30.9.2014September2014-09-301100092014OKPDF
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania za rok 2013September1700992013OKPDF
DPH za júl 2014 (mesační platitelia) splatná 25.8.2014August2014-08-251100072014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za august 2014 (mesační platitelia) splatný 2.9.2014August2014-09-021100082014OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za august 2014 (mesační platitelia) splatný 2.9.2014August2014-09-021100082014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2014 splatný v auguste 2014August1100072014OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za júl 2014 splatná v auguste 2014August1700072014OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v auguste 2014 za príjmy vyplatené v júli 2014August8100072014OKPDF
1 2 3 4 5 >>