Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2014

Novšie: [rok 2015] [rok 2016] [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v máji 2014 za príjmy vyplatené v apríli 2014Máj8100042014OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci máj 2014 z príjmov vyplatených v apríli 2014Máj1100042014OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za máj 2014 splatný 2.6.2014Máj2014-06-021100052014OKPDF
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania za rok 2013Máj1700992013OKPDF
DPH za marec 2014 (mesační platitelia) splatná 25.4.2014Apríl2014-04-251100032014OKPDF
DPH za I. štvrťrok 2014 (štvrťroční platitelia) splatná 25.4.2014Apríl2014-04-251100412014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za apríl 2014 (mesační platitelia) splatný 30.4.2014Apríl1100042014OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov PO za január až marec 2014 splatný 30.4.2014Apríl2014-04-301100992014OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za apríl 2014 (mesační platitelia) splatný 30.4.2014Apríl2014-04-301100042014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2014 splatný v apríli 2014Apríl1100032014OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za marec 2014 splatná v apríli 2014Apríl1700032014OKPDF
Daň z príjmov zo závislej činnosti na základe podaného hlásenia za rok 2013 splatná 30.4.2014Apríl2014-04-301700992013OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v apríli 2014 za príjmy vyplatené v marci 2014Apríl8100032014OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci apríl 2014 z príjmov vyplatených v marci 2014Apríl1100032014OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií za II. štvrťrok 2014 splatný 25.4.2014Apríl2014-04-251100422014OKPDF
<< 4 5 6 7 8 >>