Variabilné symboly pre rok 2018Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2018


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 splatná 3.4.2018Marec2018-04-031700992017OKPDF
DPH za február 2018 (mesační platitelia) splatná 26.3.2018Marec2018-03-261100022018OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku 2017 podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorá je splatná 3.4.2018Marec2018-04-031700992017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za marec 2018 (mesační platitelia) splatný 3.4.2018Marec2018-04-031100032018, 1100002018OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2018 (štvrťroční platitelia) splatný 3.4.2018Marec2018-04-031100412018, 1100002018OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za marec 2018 (mesační platitelia) splatný 3.4.2018Marec2018-04-031100032018, 1100002018OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2018 (štvrťroční platitelia) splatný 3.4.2018Marec2018-04-031100412018, 1100002018OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2018 splatný v marci 2018Marec1100022018OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za február 2018 splatná v marci 2018Marec1700022018OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov splatná 15.3.2018 z príjmov vyplatených vo februári 2018Marec2018-03-151700022018OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.3.2018 z príjmov vyplatených vo februári 2018Marec2018-03-151100022018OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za marec 2018 splatný 3.4.2018Marec2018-04-031100032018, 1100002018OKPDF
DPH za január 2018 (mesační platitelia) splatná 26.2.2018Február2018-02-261100012018OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za február 2018 (mesační platitelia) splatný 28.2.2018Február2018-02-281100022018, 1100002018OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za február 2018 (mesační platitelia) splatný 28.2.2018Február2018-02-281100022018, 1100002018OKPDF
1 2 3