Variabilné symboly pre rok 2018



Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2018