Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2018

Novšie: [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2018 splatný v júli 2018Júl1100062018OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za jún 2018 splatná v júli 2018Júl1700062018OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v júli 2018 za príjmy vyplatené v júni 2018Júl1700062018OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci júl 2018 z príjmov vyplatených v júni 2018Júl1100062018OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na III. štvrťrok 2018 splatný 25.7.2018Júl2018-07-251100432018OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za júl 2018 splatný 31.7.2018Júl2018-07-311100072018, 1100002018OKPDF
DPH za máj 2018 (mesační platitelia) splatná 25.6.2018Jún2018-06-251100052018OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za jún 2018 (mesační platitelia) splatný 2.7.2018Jún2018-07-021100062018, 1100002018OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za II. štvrťrok 2018 (štvrťroční platitelia) splatný 2.7.2018Jún2018-07-021100422018, 1100002018OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až máj 2018 splatný 2.7.2018, ak mal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 do 31.5.2018Jún2018-07-021100992018OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za jún 2018 (mesační platitelia) splatný 2.7.2018Jún2018-07-021100062018, 1100002018OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za II. štvrťrok 2018 (štvrťroční platitelia) splatný 2.7.2018Jún2018-07-021100422018, 1100002018OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2018 splatný v júni 2018Jún1100052018OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za máj 2018 splatná v júni 2018Jún1700052018OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov z príjmov vyplatených v máji 2018 splatná 15.6.2018Jún2018-06-151700052018OKPDF
<< 3 4 5 6 7 >>