Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2018

Novšie: [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z príjmov vyberaná zrážkou z príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov splatná 31.1.2018Január1700992017OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov splatná 31.1.2018Január2018-01-311700992017OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.1.2018 z príjmov vyplatených v decembri 2017Január2018-01-151100122017OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na I. štvrťrok 2018 splatný 25.1.2018Január2018-01-251100412018OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za január 2018 splatný 31.1.2018Január2018-01-311100012018, 1100002018OKPDF
Odvod poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiace január až november2017 splatný 2.1.2018Január2018-01-021700112017OKPDF
Odvod poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiac december 2017 splatný 31.1.2018Január2018-01-311700122017OKPDF
<< 6 7 8 9 10