Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2018

Novšie: [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH – MOSS za I. štvrťrok 2018 splatná 20.4.2018Apríl2018-04-201100412018OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za apríl 2018 (mesační platitelia) splatný 30.4.2018Apríl1100042018, 1100002018OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až marec 2018 splatný 30.4.2018Apríl2018-04-301100992018OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za apríl 2018 (mesační platitelia) splatný 30.4.2018Apríl2018-04-301100042018, 1100002018OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2018 splatný v apríli 2018Apríl1100032018OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za marec 2018 splatná v apríli 2018Apríl1700032018OKPDF
Daň z príjmov zo závislej činnosti na základe podaného hlásenia za rok 2017 splatná 30.4.2018Apríl2018-04-301700992017OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov z príjmov vyplatených v marci 2018 splatná 16.4.2018Apríl2018-04-161700032018OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 16.4.2018 z príjmov vyplatených v marci 2018Apríl2018-04-161100032018OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na II. štvrťrok 2018 splatný 25.4.2018Apríl2018-04-251100422018OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za apríl 2018 splatný 30.4.2018Apríl2018-04-301100042018, 1100002018OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2017 splatná 30.4.2018 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.4.2018Apríl2018-04-301700992017OKPDF
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 splatná 3.4.2018Marec2018-04-031700992017OKPDF
DPH za február 2018 (mesační platitelia) splatná 26.3.2018Marec2018-03-261100022018OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku 2017 podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorá je splatná 3.4.2018Marec2018-04-031700992017OKPDF
<< 5 6 7 8 9 >>