Variabilné symboly pre rok 2018

Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2018

Novšie: [rok 2019] [rok 2020]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2018 (mesační platitelia) splatná 27.12.2018December2018-12-271100112018NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2018 (mesační platitelia) splatný 31.12.2018December2018-12-311100122018, 1100002018NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2018 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2018December2018-12-311100442018, 1100002018NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2018 (mesační platitelia) splatný 31.12.2018December2018-12-311100122018, 1100002018NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2018 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2018December2018-12-311100002018, 1100442018NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2018 splatný v decembri 2018December1100112018NEOVERENÝPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2018 splatná v decembri 2018December1700112018NEOVERENÝPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 17.12.2018 za príjmy vyplatené v novembri 2018December1700112018NEOVERENÝPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 17.12.2018 z príjmov vyplatených v novembri 2018December1100112018NEOVERENÝPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2018 splatný 31.12.2018December2018-12-3111000020188, 1100122018NEOVERENÝPDF
Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiace január až november 2018 splatný 31.12.2018December2018-12-311700112018NEOVERENÝPDF
DPH za október 2018 (mesační platitelia) splatná 26.11.2018November2018-11-261100102018NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2018 (mesační platitelia) splatný 30.11.2018November2018-11-301100002018, 1100112018NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2018 (mesační platitelia) splatný 30.11.2018November2018-11-301100112018, 1100002018NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2018 splatný v novembri 2018November1100102018NEOVERENÝPDF
1 2 3 4 5 >>