Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2021


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020 splatná 30.6.2021 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.6.2021Jún2021-06-301700992020OKPDF
DPH za apríl 2021 (mesační platitelia) splatná 25.5.2021Máj2021-05-251100042021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za máj 2021 (mesační platitelia) splatný 31.5.2021Máj2021-05-311100052021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za máj 2021 (mesační platitelia) splatný 31.5.2021Máj2021-05-311100002021, 1100052021 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2021 splatný v máji 2021Máj1100042021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v apríli 2021 splatný 31.5.2021, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneMáj2021-05-318100042021OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za apríl 2021 splatná v máji 2021Máj1700042021OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov z príjmov vyplatených v apríli 2021 splatná 17.5.2021Máj2021-05-171700042021OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 17.5.2021 z príjmov vyplatených v apríli 2021Máj2021-05-171100042021OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za máj 2021 splatný 31.5.2021Máj2021-05-311100052021 alebo, 1100002021OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020 splatná 31.5.2021 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 31.5.2021Máj2021-05-311700992020OKPDF
DPH za marec 2021 (mesační platitelia) splatná 26.4.2021Apríl2021-04-261100032021OKPDF
DPH za I. štvrťrok 2021 (štvrťroční platitelia) splatná 26.4.2021Apríl2021-04-261100412021OKPDF
DPH – MOSS za I. štvrťrok 2021 splatná 20.4.2021Apríl2021-04-201100412021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za apríl 2021 (mesační platitelia) splatný 30.4.2021Apríl1100002021, 1100042021 aleboOKPDF
<< 4 5 6 7 8 >>