Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2021

Novšie: [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v júli 2021 za príjmy vyplatené v júni 2021Júl1700062021OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci júl 2021 z príjmov vyplatených v júni 2021Júl1100062021OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za júl 2021 splatný 2.8.2021Júl2021-08-021100072021 alebo, 1100002021OKPDF
Daň z poistenia za II. štvrťrok 2021 splatná 2.8.2021Júl2021-08-021700422021OKPDF
DPH za máj 2021 (mesační platitelia) splatná 25.6.2021Jún2021-06-251100052021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za jún 2021 (mesační platitelia) splatný 30.6.2021Jún1100062021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za II. štvrťrok 2021 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2021Jún2021-06-301100422021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za jún 2021 (mesační platitelia) splatný 30.6.2021Jún2021-06-301100002021, 1100062021 aleboOKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za II. štvrťrok 2021 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2021Jún2021-06-301100002021, 1100422021 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2021 splatný v júni 2021Jún1100052021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v máji 2021 splatný 30.6.2021, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneJún2021-06-308100052021OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za máj 2021 splatná v júni 2021Jún1700052021OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov z príjmov vyplatených v máji 2021 splatná 15.6.2021Jún2021-06-151700052021OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.6.2021 z príjmov vyplatených v máji 2021Jún2021-06-151100052021OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za jún 2021 splatný 30.6.2021Jún2021-06-301100002021, 1100062021 aleboOKPDF
<< 3 4 5 6 7 >>