Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2021


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2021 splatný v apríli 2021Apríl1100032021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v marci 2021 splatný 30.4.2021, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneApríl2021-04-308100032021OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za marec 2021 splatná v apríli 2021Apríl1700032021OKPDF
Daň z príjmov zo závislej činnosti na základe podaného hlásenia za rok 2020 splatná 30.4.2021Apríl2021-04-301700992020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov z príjmov splatná 15.4.2021 z príjmov vyplatených v marci 2021Apríl2021-04-151700032021OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.4.2021 z príjmov vyplatených v marci 2021Apríl2021-04-151100032021OKPDF
Daň z poistenia za I. štvrťrok 2021 splatná 30.4.2021Apríl2021-04-301700412021OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za apríl 2021 splatný 30.4.2021Apríl2021-04-301100002021, 1100042021 aleboOKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020 splatná 30.4.2021 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.4.2021Apríl2021-04-301700992020OKPDF
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 splatná 31.3.2021Marec2021-03-311700992020OKPDF
Daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2020 splatná 31.3.2021Marec2021-03-311700992020OKPDF
DPH za február 2021 (mesační platitelia) splatná 25.3.2021Marec2021-03-251100022021OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku 2020 podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorá je splatná 31.3.2021Marec2021-03-311700992020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za marec 2021 (mesační platitelia) splatný 31.3.2021Marec2021-03-311100032021, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2021 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2021Marec2021-03-311100412021, 1100002021OKPDF
<< 3 4 5 6 7