Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2021

Novšie: [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
október 2021 pripadá na nedeľu a najbližším pracovným dňom je 2. november 2021Október1100002021, 1100102021OKPDF
DPH za august 2021 (mesační platitelia) splatná 27.9.2021September2021-09-271100082021OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2020 splatná 30.9.2021 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote do 30.9.2021September2021-09-301700992020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za september 2021 (mesační platitelia) splatný 30.9.2021September2021-09-301100002021, 1100092021 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov za III. štvrťrok 2021 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2021September2021-09-301100432021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za september 2021 (mesační platitelia) splatný 30.9.2021September2021-09-301100092021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2021 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2021September2021-09-301100002021, 1100432021 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2021 splatný v septembri 2021September1100082021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v auguste 2021 splatný 30.9.2021, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneSeptember2021-09-308100082021OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za august 2021 splatná v septembri 2021September1700082021OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v septembri 2021 za príjmy vyplatené v auguste 2021September1700082021OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci september 2021 z príjmov vyplatených v auguste 2021September1100082021OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za september 2021 splatný 30.9.2021September2021-09-301100092021 alebo, 1100002021OKPDF
DPH za júl 2021 (mesační platitelia) splatná 25.8.2021August2021-08-251100072021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za august 2021 (mesační platitelia) splatný 31.8.2021August2021-08-311100082021 alebo, 1100002021OKPDF
1 2 3 4 5 >>