Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2021

Novšie: [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2021 splatný 30.11.2021, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneNovember2021-11-308100102021OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za október 2021 splatná v novembri 2021November1700102021OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.11.2021 za príjmy vyplatené v októbri 2021November1700102021OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.11.2021 z príjmov vyplatených v októbri 2021November1100102021OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za november 2021 splatný 30.11.2021November2021-11-301100112021 alebo, 1100002021OKPDF
DPH za september 2021 (mesační platitelia) splatná 25.10.2021Október2021-10-251100092021OKPDF
DPH za III. štvrťrok 2021 (štvrťroční platitelia) splatná 25.10.2021Október2021-10-251100432021OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za október 2021 (mesační platitelia) splatný 2.11.2021, nakoľko 31. október 2021 pripadá na nedeľu a najbližším pracovným dňom je 2. november 2021Október2021-11-021100102021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2021 splatný v októbri 2021Október1100092021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2021 splatný 2.11.2021, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneOktóber2021-11-028100092021OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za september 2021 splatná v októbri 2021Október1700092021OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.10. 2021 za príjmy vyplatené v septembri 2021Október1700092021OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.10.2021 z príjmov vyplatených v septembri 2021Október1100092021OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za október 2021 splatný 2.11.2021, nakoľko 31. október 2021 pripadá na nedeľu a najbližším pracovným dňom je 2. november 2021Október2021-11-021100002021, 1100102021 aleboOKPDF
Daň z poistenia za III. štvrťrok 2021 splatná 2.11.2021, nakoľko 31. október 2021 pripadá na nedeľu a najbližším pracovným dňom je 2. november 2021Október2021-11-021700432021OKPDF
1 2 3 4 5 >>