Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2015

Novšie: [rok 2016] [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2014Január1700992014OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2014 splatný v januári 2015Január1100122014OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za december 2014 splatná v januári 2015Január1700122014OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v januári 2015 za príjmy vyplatené v decembri 2014Január8100122014OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. g) ZDP splatná 15.1.2015Január2015-01-158100992014OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) ZDP splatná 30.1.2015Január2015-01-308100992014OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci január 2015 z príjmov vyplatených v decembri 2014Január1100122014OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií za I. štvrťrok 2015 splatný 26.1.2015Január2015-01-261100412015OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za január 2015 splatný 2.2.2015Január2015-02-021100002015, 1100012015OKPDF
<< 5 6 7 8 9