Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2015

Novšie: [rok 2016] [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z príjmov zo závislej činnosti na základe podaného hlásenia za rok 2014 splatná 30.4.2015Apríl2015-04-301700992014OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15. apríla 2015 z príjmov vyplatených v marci 2015Apríl1700032015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov prijatých v I. štvrťroku 2015 splatná 30.4.2015Apríl2015-04-301700412015OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci apríl 2015 z príjmov vyplatených v marci 2015Apríl1100032015OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na II. štvrťrok 2015 splatný 27.4.2015Apríl2015-04-271100422015OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za apríl 2015 splatný 30.4.2015Apríl2015-04-301100042015OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 splatná 30.4.2015 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.4.2015Apríl2015-04-301700992014OKPDF
DPH za február 2015 (mesační platitelia) splatná 25.3.2015Marec2015-03-251100022015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za marec 2015 (mesační platitelia) splatný 31.3.2015Marec2015-03-311100002015, 1100032015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2015Marec2015-03-311100002015, 1100412015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za marec 2015 (mesační platitelia) splatný 31.3.2015Marec2015-03-311100032015, 1100002015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2015Marec2015-03-311100002015, 1100412015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2015 splatný v marci 2015Marec1100022015OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za február 2015 splatná v marci 2015Marec1700022015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená v marci 2015 za príjmy vyplatené vo februári 2015Marec1700022015OKPDF
<< 5 6 7 8 9