Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2015

Novšie: [rok 2016] [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na III. štvrťrok 2015 splatný 27.7.2015Júl2015-07-271100432015OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za júl 2015 splatný 31.7.2015Júl2015-07-311100072015, 1100002015OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 splatná 31.7.2015 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 31.7.2015Júl2015-07-311700992014OKPDF
DPH za máj 2015 (mesační platitelia) splatná 25.6.2015Jún2015-06-251100052015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za jún 2015 (mesační platitelia) splatný 30.6.2015Jún2015-06-301100062015, 1100002015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za II. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2015Jún2015-06-301100422015, 1100002015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za jún 2015 (mesační platitelia) splatný 30.6.2015Jún2015-06-301100002015, 1100062015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za II. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2015Jún2015-06-301100422015, 1100002015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2015 splatný v júni 2015Jún1100052015OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za máj 2015 splatná v júni 2015Jún1700052015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15. júna 2015 z príjmov vyplatených v máji 2015Jún1700052015OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci jún 2015 z príjmov vyplatených v máji 2015Jún1100052015OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za jún 2015 splatný 30.6.2015Jún2015-06-301100002015, 1100062015OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 splatná 30.6.2015 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.6.2015Jún2015-06-301700992014OKPDF
DPH za apríl 2015 (mesační platitelia) splatná 25.5.2015Máj2015-05-251100042015OKPDF
<< 3 4 5 6 7 >>