Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2015

Novšie: [rok 2016] [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za august 2015 (mesační platitelia) splatná 25.9.2015September2015-09-251100082015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za september 2015 (mesační platitelia) splatný 30.9.2015September2015-09-301100002015, 1100092015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za III. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2015September2015-09-301100002015, 1100432015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za september 2015 (mesační platitelia) splatný 30.9.2015September2015-09-301100092015, 1100002015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2015September2015-09-301100432015, 1100002015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2015 splatný v septembri 2015September1100082015OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za august 2015 splatná v septembri 2015September1700082015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 16. septembra 2015 z príjmov vyplatených v auguste 2015September1700082015OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci september 2015 z príjmov vyplatených v auguste 2015September1100082015OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za september 2015 splatný 30.9.2015September2015-09-301100002015, 1100092015OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014 splatná 30.9.2015 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.9.2015September2015-09-301700992014OKPDF
DPH za júl 2015 (mesační platitelia) splatná 25.8.2015August2015-08-251100072015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za august 2015 (mesační platitelia) splatný 31.8.2015August2015-08-311100002015, 1100082015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za august 2015 (mesační platitelia) splatný 31.8.2015August1100082015, 1100002015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2015 splatný v auguste 2015August1100072015OKPDF
1 2 3 4 5 >>