Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2015

Novšie: [rok 2016] [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 16. novembra 2015 z príjmov vyplatených v októbri 2015November1700102015OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci november 2015 z príjmov vyplatených v októbri 2015November1100102015OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za november 2015 splatný 30.11.2015November2015-11-301100002015, 1100112015OKPDF
DPH za september 2015 (mesační platitelia) splatná 26.10.2015Október2015-10-261100092015OKPDF
DPH za III. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatná 26.10.2015Október2015-10-261100432015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za október 2015 (mesační platitelia) splatný 2.11.2015Október1100002015, 1100102015OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až september 2015 splatný 2.11.2015Október2015-11-021100992015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za október 2015 (mesační platitelia) splatný 2.11.2015Október2015-11-021100102015, 1100002015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2015 splatný v októbri 2015Október1100092015OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za september 2015 splatná v októbri 2015Október1700092015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15. októbra 2015 z príjmov vyplatených v septembri 2015Október1700092015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov prijatých v III. štvrťroku 2015 splatná 2.11.2015Október2015-11-021700432015OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci október 2015 z príjmov vyplatených v septembri 2015Október1100092015OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na IV. štvrťrok 2015 splatný 26.10.2015Október2015-10-261100442015OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za október 2015 splatný 2.11.2015Október2015-11-021100102015, 1100002015OKPDF
1 2 3 4 5 >>