Variabilné symboly pre rok 2019


Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2019


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za apríl 2019 splatný 30.4.2019Apríl2019-04-301100042019 alebo, 1100002019OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2018 splatná 30.4.2019 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.4.2019Apríl2019-04-301700992018OKPDF
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 splatná 1.4.2019Marec2019-04-011700992018OKPDF
DPH za február 2019 (mesační platitelia) splatná 25.3.2019Marec2019-03-251100022019OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku 2018 podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorá je splatná 1.4.2019Marec2019-04-011700992018OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za marec 2019 (mesační platitelia) splatný 1.4.2019Marec2019-04-011100032019, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 1.4.2019Marec2019-04-011100002019, 1100412019OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za marec 2019 (mesační platitelia) splatný 1.4.2019Marec2019-04-011100032019, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 1.4.2019Marec2019-04-011100002019, 1100412019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2019 splatný v marci 2019Marec1100022019OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za február 2019 splatná v marci 2019Marec1700022019OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov splatná 15.3.2019 z príjmov vyplatených vo februári 2019Marec2019-03-151700022019OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.3.2019 z príjmov vyplatených vo februári 2019Marec2019-03-151100022019OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za marec 2019 splatný 1.4.2019Marec2019-04-011100002019, 1100032019OKPDF
DPH za január 2019 (mesační platitelia) splatná 25.2.2019Február2019-02-251100012019OKPDF
<< 6 7 8 9 10