Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2019

Novšie: [rok 2020] [rok 2021]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2018 splatná 31.1.2019Január2019-01-311700992018OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za január 2019 (mesační platitelia) splatný 31.1.2019Január2019-01-311100012019, 1100002019OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov splatná 15.1.2019 z príjmov vyplatených v decembri 2018Január2019-01-151700122018OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou z príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov splatná 31.1.2019Január2019-01-311700992018OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov splatná 31.1.2019Január2019-01-311700992018OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.1.2019 z príjmov vyplatených v decembri 2018Január2019-01-151100122018OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na I. štvrťrok 2019 splatný 25.1.2019Január2019-01-251100412019OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za január 2019 splatný 31.1.2019Január2019-01-311100012019, 1100002019OKPDF
Odvod poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiac december 2018 splatný 31.1.2019Január2019-01-311700122018OKPDF
<< 6 7 8 9 10