Variabilné symboly pre rok 2019


Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2019


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za august 2019 (mesační platitelia) splatná 25.9.2019September2019-09-251100082019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za september 2019 (mesační platitelia) splatný 30.9.2019September2019-09-301100002019, 1100092019 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov za III. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2019September2019-09-301100002019, 1100432019 aleboOKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za september 2019 (mesační platitelia) splatný 30.9.2019September2019-09-301100002019, 1100092019 aleboOKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2019September2019-09-301100002019, 1100432019 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2019 splatný v septembri 2019September1100082019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2019 splatný 30.9.2019, ktorý platí daňovník podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneSeptember2019-09-308100082019OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za august 2019 splatná v septembri 2019September1700082019OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v septembri 2019 za príjmy vyplatené v auguste 2019September1700082019OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci september 2019 z príjmov vyplatených v auguste 2019September1100082019OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za september 2019 splatný 30.9.2019September2019-09-301100002019, 1100092019 aleboOKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2018 splatná 30.9.2019 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.9.2019September2019-09-301700992018OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až august 2019 splatný 30.9.2019, ak lehota na podanie daňového priznania bola predĺžená do 31.8.2019September2019-09-301100992019OKPDF
DPH za júl 2019 (mesační platitelia) splatná 26.8.2019August2019-08-261100072019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za august 2019 (mesační platitelia) splatný 2.9.2019August2019-09-021100082019 alebo, 1100002019OKPDF
1 2 3 4 5 >>

Top