Variabilné symboly pre rok 2019


Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2019


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z motorových vozidiel za júl 2019 (mesační platitelia) splatný 31.7.2019Júl2019-07-311100072019 alebo, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2019 splatný v júli 2019, platený zamestnávateľom z miezd zamestnancov za jún 2019Júl1100062019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2019 splatný 31.7.2019, ktorý platí daňovník podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneJúl2019-07-318100062019OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za jún 2019 splatná v júli 2019Júl1700062019OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v júli 2019 za príjmy vyplatené v júni 2019Júl1700062019OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci júl 2019 z príjmov vyplatených v júni 2019Júl1100062019OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na III. štvrťrok 2019 splatný 25.7.2019Júl2019-07-251100432019OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za júl 2019 splatný 31.7.2019Júl2019-07-311100002019, 1100072019 aleboOKPDF
Daň z poistenia za II. štvrťrok 2019 splatná 31.7.2019Júl2019-07-311700422019OKPDF
DPH za máj 2019 (mesační platitelia) splatná 25.6.2019Jún2019-06-251100052019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za jún 2019 (mesační platitelia) splatný 1.7.2019Jún1100062019 alebo, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za II. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 1.7.2019Jún2019-07-011100002019, 1100422019 aleboOKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až máj 2019 splatný 1.7.2019, ak mal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 do 31.5.2019Jún2019-07-011100992019OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za jún 2019 (mesační platitelia) splatný 1.7.2019Jún2019-07-011100002019, 1100062019 aleboOKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za II. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 1.7.2019Jún2019-07-011100422019 alebo, 1100002019OKPDF
<< 3 4 5 6 7 >>