Variabilné symboly pre rok 2019


Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2019


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov splatná 31.1.2019Január2019-01-311700992018OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.1.2019 z príjmov vyplatených v decembri 2018Január2019-01-151100122018OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na I. štvrťrok 2019 splatný 25.1.2019Január2019-01-251100412019OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za január 2019 splatný 31.1.2019Január2019-01-311100012019, 1100002019OKPDF
Odvod poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiac december 2018 splatný 31.1.2019Január2019-01-311700122018OKPDF
1 2 3

Top