Variabilné symboly pre rok 2019


Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2019

Novšie: [rok 2020]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.10.2019 z príjmov vyplatených v septembri 2019Október1100092019NEOVERENÝPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na IV. štvrťrok 2019 splatný 25.10.2019Október2019-10-251100442019NEOVERENÝPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za október 2019 splatný 31.10.2019Október2019-10-311100102019 alebo, 1100002019NEOVERENÝPDF
Daň z poistenia za III. štvrťrok 2019 splatná 31.10.2019Október2019-10-311700432019NEOVERENÝPDF
DPH za august 2019 (mesační platitelia) splatná 25.9.2019September2019-09-251100082019NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov za september 2019 (mesační platitelia) splatný 30.9.2019September2019-09-301100092019 alebo, 1100002019NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov za III. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2019September2019-09-301100432019 alebo, 1100002019NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za september 2019 (mesační platitelia) splatný 30.9.2019September2019-09-301100002019, 1100092019 aleboNEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2019September2019-09-301100002019, 1100432019 aleboNEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2019 splatný v septembri 2019September1100082019NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2019 splatný 30.9.2019, ktorý platí daňovník podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneSeptember2019-09-308100082019NEOVERENÝPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za august 2019 splatná v septembri 2019September1700082019NEOVERENÝPDF
September1100992019, 1700992018NEOVERENÝPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci september 2019 z príjmov vyplatených v auguste 2019September1100082019NEOVERENÝPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za september 2019 splatný 30.9.2019September2019-09-301100092019 alebo, 1100002019NEOVERENÝPDF
1 2 3 4 5 >>