Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2021

Novšie: [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2021 (mesační platitelia) splatná 27.12.2021December2021-12-271100112021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2021 (mesační platitelia) splatný 31.12.2021December2021-12-311100122021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2021 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2021December2021-12-311100442021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2021 (mesační platitelia) splatný 31.12.2021December2021-12-311100122021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2021 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2021December2021-12-311100442021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2021 splatný v decembri 2021December1100112021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2021 splatný 31.12.2021, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneDecember2021-12-318100112021OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2021 splatná v decembri 2021December1700112021OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.12.2021 za príjmy vyplatené v novembri 2021December1700112021OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.12.2021 z príjmov vyplatených v novembri 2021December1100112021OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2021 splatný 31.12.2021December2021-12-311100122021 alebo, 1100002021OKPDF
DPH za október 2021 (mesační platitelia) splatná 25.11.2021November2021-11-251100102021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2021 (mesační platitelia) splatný 30.11.2021November2021-11-301100112021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2021 (mesační platitelia) splatný 30.11.2021November2021-11-301100112021 alebo, 1100002021OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2021 splatný v novembri 2021November1100102021OKPDF
1 2 3 4 5 >>