Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2015

Novšie: [rok 2016] [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2015 (mesační platitelia) splatná 28.12.2015December2015-12-281100112015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2015 (mesační platitelia) splatný 31.12.2015December1100002015, 1100122015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2015December2015-12-311100002015, 1100442015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2015 (mesační platitelia) splatný 31.12.2015December2015-12-311100002015, 1100122015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2015December2015-12-311100002015, 1100442015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2015 splatný v decembri 2015December1100112015OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2015 splatná v decembri 2015December1700112015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15. decembra 2015 z príjmov vyplatených v novembri 2015December1700112015OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci december 2015 z príjmov vyplatených v novembri 2015December1100112015OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2015 splatný 31.12.2015December2015-12-311100002015, 1100122015OKPDF
DPH za október 2015 (mesační platitelia) splatná 25.11.2015November2015-11-251100102015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2015 (mesační platitelia) splatný 30.11.2015November2015-11-301100002015, 1100112015OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2015 (mesační platitelia) splatný 30.11.2015November1100112015, 1100002015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2015 splatný v novembri 2015November1100102015OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za október 2015 splatná v novembri 2015November1700102015OKPDF
1 2 3 4 5 >>