Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2019

Novšie: [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2019 (mesační platitelia) splatná 27.12.2019December2019-12-271100112019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2019 (mesační platitelia) splatný 31.12.2019December2019-12-311100122019 alebo, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2019December2019-12-311100442019 alebo, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2019 (mesační platitelia) splatný 31.12.2019December2019-12-311100122019 alebo, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2019December2019-12-311100442019 alebo, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2019 splatný v decembri 2019December1100112019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2019 splatný 31.12.2019, ktorý platí daňovník podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneDecember2019-12-318100112019OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2019 splatná v decembri 2019December1700112019OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 16.12.2019 za príjmy vyplatené v novembri 2019December1700112019OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 16.12.2019 z príjmov vyplatených v novembri 2019December1100112019OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2019 splatný 31.12.2019December2019-12-311100122019 alebo, 1100002019OKPDF
DPH za október 2019 (mesační platitelia) splatná 26.11.2019November2019-11-261100102019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2019 (mesační platitelia) splatný 30.11.2019, resp. 2.12.2019, keďže 30. november 2019 pripadá na sobotuNovember2019-11-301100112019 alebo, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2019 (mesační platitelia) splatný 30.11.2019, resp. 2.12.2019, keďže 30. november 2019 pripadá na sobotuNovember2019-11-301100112019 alebo, 1100002019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2019 splatný v novembri 2019November1100102019OKPDF
1 2 3 4 5 >>