Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020

Novšie: [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za december 2019 (mesační platitelia) splatná 27.1.2020Január2020-01-271100122019OKPDF
DPH za IV. štvrťrok 2019 (štvrťroční platitelia) splatná 27.1.2020Január2020-01-271100442019OKPDF
DPH - MOSS za IV. štvrťrok 2019 splatná 20.1.2020Január2020-01-201100442019OKPDF
Daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2019 splatná 31.1.2020Január2020-01-311700992019OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za január 2020 (mesační platitelia) splatný 31.1.2020Január2020-01-311100012020, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v decembri 2019 splatný 31.1.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneJanuár2020-01-318100122019OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov splatná 15.1.2020 z príjmov vyplatených v decembri 2019Január2020-01-151700122019OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou z príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov splatná 31.1.2020Január2020-01-311700992019OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov splatná 31.1.2020Január2020-01-311700992019OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.1.2020 z príjmov vyplatených v decembri 2019Január2020-01-151100122019OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na I. štvrťrok 2020 splatný 27.1.2020Január2020-01-271100412020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za január 2020 splatný 31.1.2020Január2020-01-311100012020, 1100002020OKPDF
Daň z poistenia za IV. štvrťrok 2019 splatná 31.1.2020Január2020-01-311700442019OKPDF
<< 6 7 8 9 10