Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020

Novšie: [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov z príjmov vyplatených v apríli 2020 splatná 15.5.2020Máj2020-05-151700042020OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.5.2020 z príjmov vyplatených v apríli 2020Máj2020-05-151100042020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za máj 2020 splatný 1.6.2020Máj2020-06-011100002020, 1100052020 aleboOKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019 splatná 1.6.2020 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 31.5.2020Máj2020-06-011700992019OKPDF
DPH za marec 2020 (mesační platitelia) splatná 27.4.2020Apríl2020-04-271100032020OKPDF
DPH za I. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatná 27.4.2020Apríl2020-04-271100412020OKPDF
DPH – MOSS za I. štvrťrok 2020 splatná 20.4.2020Apríl2020-04-201100412020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za apríl 2020 (mesační platitelia) splatný 30.4.2020Apríl1100002020, 1100042020 aleboOKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až marec 2020 splatný 30.4.2020Apríl2020-04-301100992020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za apríl 2020 (mesační platitelia) splatný 30.4.2020Apríl2020-04-301100042020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2020 splatný v apríli 2020Apríl1100032020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v marci 2020 splatný 30.4.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneApríl2020-04-308100032020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za marec 2020 splatná v apríli 2020Apríl1700032020OKPDF
Daň z príjmov zo závislej činnosti na základe podaného hlásenia za rok 2019 splatná 30.4.2020Apríl2020-04-301700992019OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov z príjmov splatná 15.4.2020 z príjmov vyplatených v marci 2020Apríl2020-04-151700032020OKPDF
<< 5 6 7 8 9 >>