Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020

Novšie: [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z motorových vozidiel za II. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2020Jún2020-06-301100422020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2020 splatný v júni 2020Jún1100052020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v máji 2020 splatný 30.6.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneJún2020-06-308100052020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za máj 2020 splatná v júni 2020Jún1700052020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov z príjmov vyplatených v máji 2020 splatná 15.6.2020Jún2020-06-151700052020OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.6.2020 z príjmov vyplatených v máji 2020Jún2020-06-151100052020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za jún 2020 splatný 30.6.2020Jún2020-06-301100002020, 1100062020 aleboOKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019 splatná 30.6.2020 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.6.2020Jún2020-06-301700992019OKPDF
DPH za apríl 2020 (mesační platitelia) splatná 25.5.2020Máj2020-05-251100042020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za máj 2020 (mesační platitelia) splatný 1.6.2020Máj2020-06-011100052020 alebo, 1100002020OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až apríl 2020 splatný 1.6.2020, ak mal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 do 30.4.2020Máj2020-06-011100992020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za máj 2020 (mesační platitelia) splatný 1.6.2020Máj2020-06-011100052020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2020 splatný v máji 2020Máj1100042020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v apríli 2020 splatný 1.6.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneMáj2020-06-018100042020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za apríl 2020 splatná v máji 2020Máj1700042020OKPDF
<< 4 5 6 7 8 >>