Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020

Novšie: [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za september 2020 splatný 30.9.2020September2020-09-301100092020 alebo, 1100002020OKPDF
ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov splatná 30.9.2020 na základe oznámenia podaného do 30.9.2020, ak obdobie pandémie skončilo v auguste 2020September2020-09-301700992019OKPDF
DPH za júl 2020 (mesační platitelia) splatná 25.8.2020August2020-08-251100072020OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019 na základe podaného daňového priznania splatná 31.8.2020, ak obdobie pandémie skončilo v júli 2020August2020-08-311700992019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za august 2020 (mesační platitelia) splatný 31.8.2020August2020-08-311100082020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za august 2020 (mesační platitelia) splatný 31.8.2020August2020-08-311100082020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2020 splatný v auguste 2020August1100072020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v júli 2020 splatný 31.8.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneAugust2020-08-318100072020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za júl 2020 splatná v auguste 2020August1700072020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v auguste 2020 za príjmy vyplatené v júli 2020August1700072020OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci august 2020 z príjmov vyplatených v júli 2020August1100072020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za august 2020 splatný 31.8.2020August2020-08-311100082020 alebo, 1100002020OKPDF
ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov splatná 31.8.2020 na základe oznámenia podaného do 31.8.2020, ak obdobie pandémie skončilo v júli 2020August2020-08-311700992019OKPDF
DPH za jún 2020 (mesační platitelia) splatná 27.7.2020Júl2020-07-271100062020OKPDF
DPH za II. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatná 27.7.2020Júl2020-07-271100422020OKPDF
<< 2 3 4 5 6 >>