Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020

Novšie: [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.10. 2020 za príjmy vyplatené v septembri 2020Október1700092020OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.10.2020 z príjmov vyplatených v septembri 2020Október1100092020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za október 2020 splatný 2.11.2020, nakoľko 31. október 2020 pripadá na sobotuOktóber2020-11-021100102020 alebo, 1100002020OKPDF
Daň z poistenia za III. štvrťrok 2020 splatná 2.11.2020, nakoľko 31. október 2020 pripadá na sobotuOktóber2020-11-021700432020OKPDF
DPH za august 2020 (mesační platitelia) splatná 25.9.2020September2020-09-251100082020OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019 na základe podaného daňového priznania splatná 30.9.2020, ak obdobie pandémie skončilo v auguste 2020September2020-09-301700992019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za september 2020 (mesační platitelia) splatný 30.9.2020September2020-09-301100092020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za III. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2020September2020-09-301100432020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za september 2020 (mesační platitelia) splatný 30.9.2020September2020-09-301100092020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2020September2020-09-301100432020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2020 splatný v septembri 2020September1100082020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v auguste 2020 splatný 30.9.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneSeptember2020-09-308100082020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za august 2020 splatná v septembri 2020September1700082020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v septembri 2020 za príjmy vyplatené v auguste 2020September1700082020OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci september 2020 z príjmov vyplatených v auguste 2020September1100082020OKPDF
1 2 3 4 5 >>