Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020

Novšie: [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2020 splatný 30.11.2020, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneNovember2020-11-308100102020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za október 2020 splatná v novembri 2020November1700102020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 16.11.2020 za príjmy vyplatené v októbri 2020November1700102020OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 16.11.2020 z príjmov vyplatených v októbri 2020November1100102020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za november 2020 splatný 30.11.2020November2020-11-301100112020 alebo, 1100002020OKPDF
Daň z príjmov za rok 2019 na základe podaného daňového priznania splatná 2.11.2020, nakoľko 31. október 2020 pripadá na sobotuOktóber2020-11-021700992019OKPDF
DPH za september 2020 (mesační platitelia) splatná 26.10.2020, nakoľko 25. október 2020 pripadá na nedeľuOktóber2020-10-261100092020OKPDF
DPH za III. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatná 26.10.2020, nakoľko 25. október 2020 pripadá na nedeľuOktóber2020-10-261100432020OKPDF
DPH - MOSS za III. štvrťrok 2020 splatná 20.10.2020Október2020-10-201100432020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku 2019 podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov splatná 2.11.2020, nakoľko 31. október 2020 pripadá na sobotuOktóber2020-11-021700992019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za október 2020 (mesační platitelia) splatný 2.11.2020, nakoľko 31. október 2020 pripadá na sobotuOktóber1100102020, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za október 2020 (mesační platitelia) splatný 2.11.2020, nakoľko 31. október 2020 pripadá na sobotuOktóber2020-11-021100002020, 1100102020 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2020 splatný v októbri 2020Október1100092020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2020 splatný 2.11.2020, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneOktóber2020-11-028100092020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za september 2020 splatná v októbri 2020Október1700092020OKPDF
1 2 3 4 5 >>