Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020

Novšie: [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH - MOSS za II. štvrťrok 2020 splatná 20.7.2020Júl2020-07-201100422020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za júl 2020 (mesační platitelia) splatný 31.7.2020Júl1100002020, 1100072020 aleboOKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za júl 2020 (mesační platitelia) splatný 31.7.2020Júl2020-07-311100002020, 1100072020 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2020 splatný v júli 2020, platený zamestnávateľom z miezd zamestnancov za jún 2020Júl1100062020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v júni 2020 splatný 31.7.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneJúl2020-07-318100062020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za jún 2020 splatná v júli 2020Júl1700062020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v júli 2020 za príjmy vyplatené v júni 2020Júl1700062020OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci júl 2020 z príjmov vyplatených v júni 2020Júl1100062020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za júl 2020 splatný 31.7.2020Júl2020-07-311100072020 alebo, 1100002020OKPDF
Daň z poistenia za II. štvrťrok 2020 splatná 31.7.2020Júl2020-07-311700422020OKPDF
DPH za máj 2020 (mesační platitelia) splatná 25.6.2020Jún2020-06-251100052020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za jún 2020 (mesační platitelia) splatný 30.6.2020Jún1100002020, 1100062020 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov za II. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2020Jún2020-06-301100422020 alebo, 1100002020OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až máj 2020 splatný 30.6.2020, ak mal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 do 31.5.2020Jún2020-06-301100992020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za jún 2020 (mesační platitelia) splatný 30.6.2020Jún2020-06-301100062020 alebo, 1100002020OKPDF
<< 3 4 5 6 7 >>