Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2016

Novšie: [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2016 (mesační platitelia) splatná 27.12.2016December2016-12-271100112016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2016 (mesační platitelia) splatný 2.1.2017December2017-01-021100002016, 1100122016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2017December2017-01-021100442016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2016 (mesační platitelia) splatný 2.1.2017December2017-01-021100002016, 1100122016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2017December2017-01-021100442016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2016 splatný v decembri 2016December1100112016OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2016 splatná v decembri 2016December1700112016OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.12.2016 za príjmy vyplatené v novembri 2016 vrátane príjmov plynúcich autorom podľa autorského zákona, ak autor neuzatvoril písomnú dohodu podľa § 43 ods. 14 a vrátane príjmov vyplatených fyzickým osobám za výkup kovového odpaduDecember1700112016OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.12.2016 z príjmov vyplatených v novembri 2016December1100112016OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2016 splatný 2.1.2017December2017-01-021100002016, 1100122016OKPDF
DPH za október 2016 (mesační platitelia) splatná 25.11.2016November2016-11-251100102016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2016 (mesační platitelia) splatný 30.11.2016November2016-11-301100002016, 1100112016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2016 (mesační platitelia) splatný 30.11.2016November2016-11-301100002016, 1100112016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2016 splatný v novembri 2016November1100102016OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za október 2016 splatná v novembri 2016November1700102016OKPDF
1 2 3 4 5 >>