Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2016

Novšie: [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z motorových vozidiel za január 2016 (mesační platitelia) splatný 1.2.2016Január2016-02-011100002016, 1100012016OKPDF
Daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za rok 2015Január1700992015OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2015 splatný v januári 2016Január1100122015OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za december 2015 splatná v januári 2016Január1700122015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v januári 2016 za príjmy vyplatené v decembri 2015Január1700122015OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov splatná 15.1.2016Január2016-01-151700992015OKPDF
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona o dani z príjmov splatná 1.2.2016Január2016-02-011700992015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z nepeňažných plnení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov prijatých vo IV. štvrťroku 2015 splatná 1.2.2016Január2016-02-011700442015OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci január 2016 z príjmov vyplatených v decembri 2015Január1100122015OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na I. štvrťrok 2016 splatný 25.1.2016Január2016-01-251100412016OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za január 2016 splatný 1.2.2016Január2016-02-011100002016, 1100012016OKPDF
<< 5 6 7 8 9