Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2016

Novšie: [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2015 splatná 30.6.2016 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.6.2016Jún2016-06-301700992015OKPDF
DPH za apríl 2016 (mesační platitelia) splatná 25.5.2016Máj2016-05-251100042016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za máj 2016 (mesační platitelia) splatný 31.5.2016Máj2016-05-311100002016, 1100052016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za máj 2016 (mesační platitelia) splatný 31.5.2016Máj2016-05-311100052016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2016 splatný v máji 2016Máj1100042016OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za apríl 2016 splatná v máji 2016Máj1700042016OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v máji 2016 za príjmy vyplatené v apríli 2016 vrátane príjmov plynúcich autorom podľa autorského zákona, ak autor neuzatvoril písomnú dohodu podľa § 43 ods. 14 a vrátane príjmov vyplatených fyzickým osobám za výkup kovového odpaduMáj1700042016OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci máj 2016 z príjmov vyplatených v apríli 2016Máj1100042016OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za máj 2016 splatný 31.5.2016Máj2016-05-311100052016, 1100002016OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2015 splatná 31.5.2016 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 31.5.2016Máj2016-05-311700992015OKPDF
DPH za marec 2016 (mesační platitelia) splatná 25.4.2016Apríl2016-04-251100032016OKPDF
DPH za I. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatná 25.4.2016Apríl2016-04-251100412016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za apríl 2016 (mesační platitelia) splatný 2.5.2016Apríl1100002016, 1100042016OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až marec 2016 splatný 2.5.2016Apríl2016-05-021100992016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za apríl 2016 (mesační platitelia) splatný 2.5.2016Apríl2016-05-021100002016, 1100042016OKPDF
<< 4 5 6 7 8 >>