Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2016

Novšie: [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2016 splatný v apríli 2016Apríl1100032016OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za marec 2016 splatná v apríli 2016Apríl1700032016OKPDF
Daň z príjmov zo závislej činnosti na základe podaného hlásenia za rok 2015 splatná 2.5.2016Apríl2016-05-021700992015OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v apríli 2016 za príjmy vyplatené v marci 2016 vrátane príjmov plynúcich autorom podľa autorského zákona, ak autor neuzatvoril písomnú dohodu podľa § 43 ods. 14 a vrátane príjmov vyplatených fyzickým osobám za výkup kovového odpaduApríl1700032016OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci apríl 2016 z príjmov vyplatených v marci 2016Apríl1100032016OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na II. štvrťrok 2016 splatný 25.4.2016Apríl2016-04-251100422016OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za apríl 2016 splatný 2.5.2016Apríl2016-05-021100002016, 1100042016OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2015 splatná 2.5.2016 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 2.5.2016Apríl2016-05-021700992015OKPDF
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2015 splatná 31.3.2016Marec2016-03-311700992015OKPDF
DPH za február 2016 (mesační platitelia) splatná 29.3.2016Marec2016-03-291100022016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za marec 2016 (mesační platitelia) splatný 31.3.2016Marec2016-03-311100002016, 1100032016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2016Marec2016-03-311100002016, 1100412016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za marec 2016 (mesační platitelia) splatný 31.3.2016Marec2016-03-311100032016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2016Marec2016-03-311100412016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2016 splatný v marci 2016Marec1100022016OKPDF
<< 5 6 7 8 9