Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2016

Novšie: [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.11.2016 za príjmy vyplatené v októbri 2016 vrátane príjmov plynúcich autorom podľa autorského zákona, ak autor neuzatvoril písomnú dohodu podľa § 43 ods. 14 a vrátane príjmov vyplatených fyzickým osobám za výkup kovového odpaduNovember1700102016OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.11.2016 z príjmov vyplatených v októbri 2016November1100102016OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za november 2016 splatný 30.11.2016November2016-11-301100002016, 1100112016OKPDF
DPH za september 2016 (mesační platitelia) splatná 25.10.2016Október2016-10-251100092016OKPDF
DPH za III. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatná 25.10.2016Október2016-10-251100432016OKPDF
DPH - MOSS za III. štvrťrok 2016 splatná 20.10.2016Október2016-10-201100432016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za október 2016 (mesační platitelia) splatný 31.10.2016Október1100102016, 1100002016OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až september 2016 splatný 31.10.2016Október2016-10-311100992016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za október 2016 (mesační platitelia) splatný 31.10.2016Október2016-10-311100002016, 1100102016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2016 splatný v októbri 2016Október1100092016OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za september 2016 splatná v októbri 2016Október1700092016OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 17.10. 2016 za príjmy vyplatené v septembri 2016 vrátane príjmov plynúcich autorom podľa autorského zákona, ak autor neuzatvoril písomnú dohodu podľa § 43 ods. 14 a vrátane príjmov vyplatených fyzickým osobám za výkup kovového odpaduOktóber1700092016OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 17.10.2016 z príjmov vyplatených v septembri 2016Október1100092016OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na IV. štvrťrok 2016 splatný 25.10.2016Október2016-10-251100442016OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za október 2016 splatný 31.10.2016Október2016-10-311100102016, 1100002016OKPDF
1 2 3 4 5 >>