Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2016

Novšie: [rok 2017] [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za august 2016 (mesační platitelia) splatná 26.9.2016September2016-09-261100082016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za september 2016 (mesační platitelia) splatný 30.9.2016September2016-09-301100002016, 1100092016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za III. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2016September2016-09-301100432016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za september 2016 (mesační platitelia) splatný 30.9.2016September2016-09-301100092016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za III. štvrťrok 2016 (štvrťroční platitelia) splatný 30.9.2016September2016-09-301100432016, 1100002016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2016 splatný v septembri 2016September1100082016OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za august 2016 splatná v septembri 2016September1700082016OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 16.9.2016 za príjmy vyplatené v auguste 2016 vrátane príjmov plynúcich autorom podľa autorského zákona, ak autor neuzatvoril písomnú dohodu podľa § 43 ods. 14 a vrátane príjmov vyplatených fyzickým osobám za výkup kovového odpaduSeptember1700082016OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci september 2016 z príjmov vyplatených v auguste 2016September1100082016OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za september 2016 splatný 30.9.2016September2016-09-301100002016, 1100092016OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2015 splatná 30.9.2016 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.9.2016September2016-09-301700992015OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až august 2016 splatný 30.9.2016, ak lehota na podanie daňového priznania bola predĺžená do 31.8.2016September2016-09-301100992016OKPDF
DPH za júl 2016 (mesační platitelia) splatná 25.8.2016August2016-08-251100072016OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za august 2016 (mesační platitelia) splatný 31.8.2016August2016-08-311100002016, 1100082016OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za august 2016 (mesační platitelia) splatný 31.8.2016August2016-08-311100002016, 1100082016OKPDF
1 2 3 4 5 >>