Variabilné symboly pre rok 2020


Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z príjmov FO a PO na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 splatná 31.3.2020Marec2020-03-311700992019OKPDF
DPH za február 2020 (mesační platitelia) splatná 25.3.2020Marec2020-03-251100022020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku 2019 podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorá je splatná 31.3.2020Marec2020-03-311700992019OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za marec 2020 (mesační platitelia) splatný 31.3.2020Marec2020-03-311100032020, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2020Marec2020-03-311100412020, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za marec 2020 (mesační platitelia) splatný 31.3.2020Marec2020-03-311100032020, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2020Marec2020-03-311100412020, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2020 splatný v marci 2020Marec1100022020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného vo februári 2020 splatný 31.3.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneMarec2020-03-318100022020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za február 2020 splatná v marci 2020Marec1700022020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov splatná 16.3.2020 z príjmov vyplatených vo februári 2020Marec2020-03-161700022020OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 16.3.2020 z príjmov vyplatených vo februári 2020Marec2020-03-161100022020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za marec 2020 splatný 31.3.2020Marec2020-03-311100032020, 1100002020OKPDF
DPH za január 2020 (mesační platitelia) splatná 25.2.2020Február2020-02-251100012020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za február 2020 (mesační platitelia) splatný 2.3.2020Február2020-03-021100022020, 1100002020OKPDF
1 2 3