Variabilné symboly pre rok 2020


Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020


PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za máj 2020 (mesační platitelia) splatná 25.6.2020Jún2020-06-251100052020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za jún 2020 (mesační platitelia) splatný 30.6.2020Jún1100062020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za II. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2020Jún2020-06-301100422020 alebo, 1100002020OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až máj 2020 splatný 30.6.2020, ak mal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 do 31.5.2020Jún2020-06-301100992020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za jún 2020 (mesační platitelia) splatný 30.6.2020Jún2020-06-301100062020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za II. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2020Jún2020-06-301100422020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2020 splatný v júni 2020Jún1100052020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti z príjmu vyplateného v máji 2020 splatný 30.6.2020, ktorý platí fyzická osoba, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneJún2020-06-308100052020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za máj 2020 splatná v júni 2020Jún1700052020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov z príjmov vyplatených v máji 2020 splatná 15.6.2020Jún2020-06-151700052020OKPDF
Odvod sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov splatnej 15.6.2020 z príjmov vyplatených v máji 2020Jún2020-06-151100052020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za jún 2020 splatný 30.6.2020Jún2020-06-301100062020 alebo, 1100002020OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2019 splatná 30.6.2020 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.6.2020Jún2020-06-301700992019OKPDF
DPH za apríl 2020 (mesační platitelia) splatná 25.5.2020Máj2020-05-251100042020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za máj 2020 (mesační platitelia) splatný 1.6.2020Máj2020-06-011100052020 alebo, 1100002020OKPDF
1 2 3 4 5 >>