Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2020

Novšie: [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2020 (mesační platitelia) splatná 28.12.2020December2020-12-281100112020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2020 (mesační platitelia) splatný 31.12.2020December2020-12-311100122020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2020December2020-12-311100442020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2020 (mesační platitelia) splatný 31.12.2020December2020-12-311100122020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2020 (štvrťroční platitelia) splatný 31.12.2020December2020-12-311100442020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2020 splatný v decembri 2020December1100112020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2020 splatný 31.12.2020, ktorý platí daňovník podľa § 35 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov, ak vykonáva závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom daneDecember2020-12-318100112020OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2020 splatná v decembri 2020December1700112020OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.12.2020 za príjmy vyplatené v novembri 2020December1700112020OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.12.2020 z príjmov vyplatených v novembri 2020December1100112020OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2020 splatný 31.12.2020December2020-12-311100122020 alebo, 1100002020OKPDF
DPH za október 2020 (mesační platitelia) splatná 25.11.2020November2020-11-251100102020OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2020 (mesační platitelia) splatný 30.11.2020November2020-11-301100112020 alebo, 1100002020OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2020 (mesační platitelia) splatný 30.11.2020November2020-11-301100002020, 1100112020 aleboOKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2020 splatný v novembri 2020November1100102020OKPDF
1 2 3 4 5 >>