Variabilné symboly pre rok 2017

Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2017

PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za máj 2017 (mesační platitelia) splatná 26.6.2016Jún2016-06-261100052017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za jún 2017 (mesační platitelia) splatný 30.6.2017Jún2017-06-301100062017, 1100002017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za II. štvrťrok 2017 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2017Jún2017-06-301100002017, 1100422017OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až máj 2017 splatný 30.6.2017, ak mal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016 do 31.5.2017Jún2017-06-301100992017OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za jún 2017 (mesační platitelia) splatný 30.6.2017Jún2017-06-301100062017, 1100002017OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za II. štvrťrok 2017 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2017Jún2017-06-301100422017, 1100002017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2017 splatný v júni 2017Jún1100052017OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za máj 2017 splatná v júni 2017Jún1700052017OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v júni 2017 za príjmy vyplatené v máji 2017Jún1700052017OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci jún 2017 z príjmov vyplatených v máji 2017Jún1100052017OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za jún 2017 splatný 30.6.2017Jún2017-06-301100002017, 1100062017OKPDF
Daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2016 splatná 30.6.2017 na základe podaného daňového priznania v predĺženej lehote na podanie daňového priznania do 30.6.2017Jún2017-06-301700992016OKPDF
DPH za apríl 2017 (mesační platitelia) splatná 25.5.2017Máj2017-05-251100042017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za máj 2017 (mesační platitelia) splatný 31.5.2017Máj2017-05-311100052017, 1100002017OKPDF
Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až apríl 2017 splatný 31.5.2017, ak mal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2016 do 30.4.2017Máj2017-05-311100992017OKPDF
1 2 3 4 5