Variabilné symboly pre rok 2017

Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2017

Novšie: [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
DPH za november 2017 (mesační platitelia) splatná 27.12.2017December2017-12-271100112017NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov za december 2017 (mesační platitelia) splatný 2.1.2018December2018-01-021100122017, 1100002017NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov za IV. štvrťrok 2017 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2018December2018-01-021100442017, 1100002017NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2017 (mesační platitelia) splatný 2.1.2018December2018-01-021100122017, 1100002017NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za IV. štvrťrok 2017 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2018December2018-01-021100442017, 1100002017NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2017 splatný v decembri 2017December1100112017NEOVERENÝPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za november 2017 splatná v decembri 2017December1700112017NEOVERENÝPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená do 15.12.2017 za príjmy vyplatené v novembri 2017December1700112017NEOVERENÝPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené do 15.12.2017 z príjmov vyplatených v novembri 2017December1100112017NEOVERENÝPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za december 2017 splatný 2.1.2018December2018-01-021100002017, 1100122017NEOVERENÝPDF
Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia za mesiace január až november 2017 splatný 2.1.2018December2018-01-021700112017NEOVERENÝPDF
DPH za október 2017 (mesační platitelia) splatná 27.11.2017November2017-11-271100102017NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov za november 2017 (mesační platitelia) splatný 30.11.2017November2017-11-301100112017, 1100002017NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za november 2017 (mesační platitelia) splatný 30.11.2017November2017-11-301100112017, 1100002017NEOVERENÝPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2017 splatný v novembri 2017November1100102017NEOVERENÝPDF
1 2 3 4 5 >>