Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2017

Novšie: [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020] [rok 2021] [rok 2022] [rok 2023] [rok 2024]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Daň z príjmov vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona o dani z príjmov splatná 30.1.2017Január2017-01-301700992016OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z plnení prijatých poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od „držiteľa“ v roku 2016 podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov, ktorá je splatná 31.1.2017Január2017-01-311700992016OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci január 2017 z príjmov vyplatených v decembri 2016Január1100122016OKPDF
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií na I. štvrťrok 2017 splatný 25.1.2017Január2017-01-251100412017OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za január 2017 splatný 31.1.2017Január2017-01-311100002017, 1100012017OKPDF
<< 6 7 8 9 10