Variabilné symboly pre rok 2017

Zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov pre rok 2017

Novšie: [rok 2018] [rok 2019] [rok 2020]
PopisMesiacSplatnosťVariabilný symbolStavZdroj
Preddavok na daň z príjmov za I. štvrťrok 2017 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2017Marec2017-03-311100412017, 1100002017OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za marec 2017 (mesační platitelia) splatný 31.3.2017Marec2017-03-311100032017, 1100002017OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2017 (štvrťroční platitelia) splatný 31.3.2017Marec2017-03-311100412017, 1100002017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2017 splatný v marci 2017Marec1100022017OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za február 2017 splatná v marci 2017Marec1700022017OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená v marci 2017 za príjmy vyplatené vo februári 2017 vrátane príjmov plynúcich autorom podľa autorského zákona, ak autor neuzatvoril písomnú dohodu podľa § 43 ods. 14 a vrátane príjmov vyplatených fyzickým osobám za výkup kovového odpaduMarec1700022017OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci marec 2017 z príjmov vyplatených vo februári 2017Marec1100022017OKPDF
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach za marec 2017 splatný 31.3.2017Marec2017-03-311100032017, 1100002017OKPDF
DPH za január 2017 (mesační platitelia) splatná 27.2.2017Február2017-02-271100012017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov za február 2017 (mesační platitelia) splatný 28.2.2017Február2017-02-281100022017, 1100002017OKPDF
Preddavok na daň z motorových vozidiel za február 2017 (mesační platitelia) splatný 28.2.2017Február2017-02-281100002017, 1100022017OKPDF
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2017 splatný vo februári 2017Február1100012017OKPDF
Osobitná daň z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov za január 2017 splatná vo februári 2017Február1700012017OKPDF
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov uhradená vo februári 2017 za príjmy vyplatené v januári 2017 vrátane príjmov plynúcich autorom podľa autorského zákona, ak autor neuzatvoril písomnú dohodu podľa § 43 ods. 14 a vrátane príjmov vyplatených fyzickým osobám za výkup kovového odpaduFebruár1700012017OKPDF
Zabezpečenie dane podľa § 44 zákona o dani z príjmov odvedené v mesiaci február 2017 z príjmov vyplatených v januári 2017Február1100012017OKPDF
<< 6 7 8 9 10